KerkdienstDe verbindingHet monumentale orgel....

Kerkdienst

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst. Deze begint om 9.30 uur. Voor de kinderen tot groep 1 is er kinderopvang aanwezig. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst en de oudere jeugd heeft 1 keer per 14 dagen een eigen jeugdkerk.

De verbinding

De foyer als ingang van ons kerkelijk centrum, enerzijd de kerk anderzijds zalencentrum het Kompas. Kiezen tussen bezinning of ontspanning.

Het monumentale orgel....

met eigentijdse muziek. Bezoek een van de activiteiten of concerten. Kijk in de agenda voor de data.

Diaconie

De taakgroep diaconaat probeert  op een concrete manier gestalte te geven aan de bijbelse opdracht om op te komen voor armen, vreemdelingen, weduwen en wezen, kortom mensen en groepen die kwetsbaar zijn. Dit doen ze op o.a. de volgende manier:

  • signaleren, organiseren, helpen, intermediair zijn
  • fondsen werven (KerkinActie) en zorgen voor een goed geldbeheer
  • dienst aan de Heilig Avondmaalstafel
  • gemeenteleden wijzen op diaconaal werk
  • voorlichting en werving van diakenen en diaconale vrijwilligers
  • het voeren van acties (o.a. kledingactie)